Pielgrzymka Wigry 2003 r.

Dnia 14.06.2003 r. wyruszyła pielgrzymka autokarowa scholi i ministrantów Szlakiem Papieskim – pokamedulski klasztor w Wigrach oraz Sanktuarium Matki Bożej w Studzienicznej.