Zasady pełnienia posługi lektorskiej w Parafii Św. Franciszka z Asyżu w Fastach

Przygotowanie

 • Odpowiednio wcześniej sprawdzamy na stronie internetowej dla Lektorów lub na liście czytań w zakrystii kiedy przypada nasza kolej czytania Słowa Bożego lub modlitwy wiernych
 • Także odpowiednio wcześniej zapoznajmy się z tekstem czytań lub modlitwy wiernych (w domu lub zakrystii) aby zrozumieć Słowo Boże i jak najlepiej przekazać je wiernym. Dobrze jest, o ile pozwala nam na to czas, zapoznać się z komentarzami do czytań i Ewangelii spotykanymi na stronach internetowych z liturgią aby pełniej naświetlić sens Słowa Bożego.
 • W czasie przygotowania się do czytań modlimy się do Ducha Świętego o zrozumienie Słowa Bożego i dar dobrego przekazania tego Słowa wiernym
 • Czytający II czytanie zapoznaje się z ilością zwrotek psalmu między czytaniami lub zapamiętuje charakterystyczny zwrot z ostatniej zwrotki aby wiedzieć kiedy ma rozpocząć podejście do ambonki

 

Posługa Lektorska

 • Do ołtarza Słowa Bożego (ambonki) podchodzimy odpowiednio wcześniej aby przerwa pomiędzy końcem modlitwy (śpiewanej lub mówionej) a rozpoczęciem czytań nie była zbyt długa
 • Do posługi czytania podchodzimy i odchodzimy wyprostowani, godnie i nie spiesząc się. Ręce składamy na wysokości piersi. Postawę wyprostowaną staramy zachować także podczas czytań.
 • Podchodząc do Czytań:

o jeśli nie przechodzimy na drugą stroną ołtarza to:

 • wchodzimy do prezbiterium po prawej stronie ołtarza
 • bezpośrednio po wejściu do prezbiterium klękamy na jedno kolano i skłaniamy głowę przed Najświętszym Sakramentem, pochodzimy do ambonki i skłaniamy się przed Słowem Bożym leżącym na ambonce
 • ustawiamy ewentualnie mikrofon w odpowiedniej odległości i rozpoczynamy czytanie

o jeśli przechodzimy na drugą stroną ołtarza to

 • idziemy w kierunku środka głównej alejki kościoła
 • klękamy na jedno kolano i skłaniamy głowę przed ołtarzem i Najświętszym Sakramentem w środku głównej alejki
 • pochodzimy do ambonki i skłaniamy się przed Słowem Bożym leżącym na ambonce
 • ustawiamy ewentualnie mikrofon w odpowiedniej odległości i rozpoczynamy czytanie
 • Czytanie

o czytamy wolno, płynnie. staramy się intonować fragmenty czytania zgodnie z rodzajem tekstu jak pytanie, wykrzyknik, prośba, opis itp. Staramy się aby odczytywany teksty był żywy a nie monotonny. Odnajdujmy sedno znaczenia danego fragmentu i je akcentujemy

o czytając utrzymujemy mikrofon w odpowiedniej odległości od ust i staramy się wsłuchiwać w swój głos weryfikując czy jest on wyraźny i odpowiednio słyszalny

o jeśli czytania lub psalm po nim kończą stronę to przekładamy stronę na następną aby lektor czytający II czytanie lub kapłan miał już otwartą właściwą stronę

 • Odchodzenie od czytań:

o jeśli nie przechodzimy na drugą stroną ołtarza to

 • skłaniamy się przed Słowem Bożym leżącym na ambonce
 • odwracamy się w stronę Najświętszego Sakramentu, klękamy na jedno kolano i skłaniamy głowę
 • idziemy do swego miejsca wśród wiernych

o jeśli przechodzimy na drugą stroną ołtarza to

 • skłaniamy się przed Słowem Bożym leżącym na ambonce
 • schodzimy z prezbiterium i kierujemy się na środek głównej alejki kościoła
 • klękamy na jedno kolano i skłaniamy głowę przed ołtarzem i Najświętszym Sakramentem w środku głównej alejki kościoła
 • idziemy do swego miejsca wśród wiernych

Zakończenie

 • Dziękujemy w cichej modlitwie Duchowi Świętemu za odbytą dobrą posługę lektorską i za to że dał nam łaskę abyśmy głosili Jego Słowo.

 

Uwagi:

 • Bardzo ważnym zaleceniem jest aby Lektorzy stali po prawej stronie ołtarza i nie musieli przechodzić przed ołtarzem i Najświętszym Sakramentem idąc czy wracając z posługi lektorskiej
 • Czytający modlitwę wiernych nie skłania się przed tekstem modlitw leżącym na ambonce zarówno podchodząc jak i odchodząc z posługi lektorskiej. Reszta gestów jest zachowana.
 • Kobiety Lektorki podchodząc i odchodząc z posługi lektorskiej , w miejscach gdzie jest wskazane przyklęknięcie na jedno kolano, mogą tylko skłaniać głowę.
 • Ministranci Lektorzy z tej racji, że są już w prezbiterium i oddali cześć Najświętszemu Sakramentowi wchodząc do niego na początku Mszy Św., pomijają przyklęknięcie na jedno kolano. Reszta gestów jest zachowana
 • Nawet jeśli nie posługujemy jako lektor podczas Mszy Św., a mamy odpowiednią ilość czasu, warto zapoznać się wcześniej ze Słowem Bożymi jego komentarzami na dany dzień aby lepiej je zrozumieć i przeżyć podczas liturgii.

 

 

 

 

Opracowano 1 maja 2014 r.