Proboszcz

Obecny proboszcz, od 2010 roku – Ks. Wiesław Mańczuk

Proboszcz w latach 2001 – 2010 – Ks. Sławomir Ostrowski