Parafialna wspólnota „Przyjaciół Oblubieńca”

SPOTKANIA W ŚRODY O 18:00.

przyjaciele-oblubienca

„Ten kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem; a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, doznaje najwyższej radości na głos oblubieńca”. J 3,29

Wspólnota „Przyjaciele Oblubieńca” wpisuje się w nurt nowych wspólnot w Kościele katolickim, które wyrosły z doświadczenia Odnowy Charyzmatycznej. Wspólnota narodziła się w 2010 roku dzięki spotkaniu i współpracy Wspólnoty Charyzmatycznej z Ożarowa Mazowieckiego oraz ks. Krzysztofa Kralki SAC – Dyrektora Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji, a w naszej archidiecezji pierwsza wspólnota zawiązała się w 2013 roku w parafii MB Fatimskiej w Białymstoku.

Wspólnota gromadzi katolików wszystkich stanów – świeckich żyjących w małżeństwach lub samotnie, kleryków, braci i siostry konsekrowanych oraz księży w jedną rzeczywistość, będącą obrazem Ludu Bożego w jego jedności i różnorodności powołań. Jej członkowie mają wspólne pragnienie rozkochiwania ludzi w Jezusie Chrystusie. Osoby należące do Wspólnoty tworzą duchowe i formalne przymierze katolików, którzy pragną odpowiedzieć na nakaz misyjny Jezusa Chrystusa (por. Mk 16,15-20; Mt 28,18-20) oraz na wezwanie Kościoła do podjęcia dzieła Nowej Ewangelizacji.

Poprzez formację ewangelizatorów Wspólnota pragnie umacniać Kościół oraz budzić świadomość powszechnego powołania chrześcijan do głoszenia Ewangelii.

Obecnie 85 wspólnot Przyjaciół Oblubieńca gromadzi około siedem i pół tysiąca osób rozważających codziennie Słowo Boże i głoszących Ewangelię.

Imię Wspólnoty wypływa z dwóch biblijnych źródeł:

1) starotestamentalny urząd przyjaciela oblubieńca

2) osoba świętego Jana Chrzciciela, który nazwał się przyjacielem Oblubieńca.

Charyzmatem naszej Wspólnoty jest formowanie chrześcijan do dojrzałej wiary i aktywnego zaangażowania w ewangelizację. Pragniemy rozwijać się żyjąc Ewangelią Jezusa Chrystusa i stawać się przyjaciółmi Oblubieńca. Naszym pragnieniem jest rozkochiwanie Kościoła Oblubienicy Chrystusa w Jezusie Jedynym Oblubieńcu Kościoła. Uczymy się tego od św. Jana Chrzciciela, przyjaciela Oblubieńca.

Formacja Członków Wspólnoty opiera się na:

– codziennej medytacji Słowa Bożego;

– spotkaniu modlitewnym odbywającym się raz w tygodniu i zawierającym w sobie: dzielenie w małej grupie, konferencję i modlitwę;

– sesjach formacyjnych odbywających się co dwa miesiące i obejmujących tematy z dziedziny: psychologii, duchowości i nauczania Kościoła – prowadzonych przez zapraszanych gości;

– kursów ewangelizacyjnych i rekolekcji formacyjnych;

– uczestnictwie w życiu sakramentalnym parafii.

Moderatorem Generalnym Wspólnoty jest ks. Krzysztof Kralka SAC – Dyrektor Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji.

jezus-i-menas-e1449826593465

W naszej parafii wszystko zaczęło sie od Rekolekcji wielkopostnych, które wygłosił ks. Kamil Dąbrowski od 19 do 21 lutego 2016 r.. Rekolekcje pozwoliły doświadczyć miłości Boga i otworzyły serca wiernych na zaproszenie do udziału w Seminarium Odnowy Wiary.

„I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza” (Ez 36,26), te słowa proroka Ezechiela towarzyszyły Seminarium Odnowy Wiary w naszej parafii, które odbyło się od 24 lutego do 11 maja 2016 r. Przez 10 tygodni pogłębialiśmy i odnawialiśmy naszą wiarę poprzez spotkanie żywego Boga i doświadczenie miłości Bożej. Członkowie seminarium codziennie rozważali Słowo Boże, spotykali się na cotygodniowych spotkaniach modlitewnych, które zawierały w sobie dzielenie w grupach, konferencję i modlitwę.

W trakcie tego seminarium uczestniczyliśmy z bliskimi w pielgrzymce Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca Regionu Matki Bożej Fatimskiej do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Krypnie. Pielgrzymka odbyła się 23 kwietnia 2016 r. i zgromadziła ponad 600 osób z Białegostoku i okolic.

Pragnąc zaczerpnąć ze źródła Bożego Miłosierdzia oraz skorzystać z darów, jakich Kościół udziela w Nadzwyczajnym Roku Miłosierdzia, pielgrzymi przeszli przez Bramę Miłosierdzia. Ten symboliczny gest był początkiem wspólnotowego spotkania i ufnym zawierzeniem się Jezusowi oraz Jego Matce. Wysłuchaliśmy konferencji formacyjnej, którą wygłosił ks. prof. Radosław Kimsza. Głoszący przybliżył słowa Jezusa wypowiedziane do św. s. Faustyny: „Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy czyn, drugi słowo, trzeci modlitwa; a w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i niezbity dowód miłości ku Mnie” (Dzienniczek 742).

Centralnym wydarzeniem pielgrzymki była uroczysta Eucharystia, której przewodniczył Jego Ekscelencja Ks. Bp Henryk Ciereszko. W homilii ukazał on wielkie znaczenie dla ojczyzny, naszej Wspólnoty i każdego z nas wydarzeń, które przeżywaliśmy w Kościele: 1050-tej rocznicy Chrztu Polski i związanego z nią świadectwa życia św. Wojciecha oraz Jubileuszu Roku Miłosierdzia. Ks. Biskup zawierzył Wspólnotę i każdego z nas Maryi, Matce Pocieszenia.

Po umocnieniu ducha przyszedł czas na troskę o ciało, której wyrazem było wspólne świętowanie przy ognisku zorganizowanym na terenie Sanktuarium. Było one okazją do międzywspólnotowej integracji, budowania relacji i dzielenia się Bożym działaniem w codzienności.

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 15 maja 2016 r., w naszej parafii miała miejsce uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem Jego Ekscelencji księdza arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego, podczas której podziękowaliśmy Bogu za Seminarium Odnowy Wiary oraz nastąpiło zawiązanie Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca w naszej parafii. W tej uroczystej Eucharystii uczestniczyli również ksiądz Jan Grecki asystent kościelny Wspólnoty w naszej archidiecezji białostockiej, ksiądz Stanisław Jakubowicz, Janina Szwatro, Joanna Malkiewicz oraz wielu uczestników Seminarium Odnowy Wiary z rodzinami. Po Mszy Świętej odbyła się uroczysta Agape.

11 czerwca 2016 r., w trakcie Święta Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca w Lublinie miała miejsce uroczysta Liturgia Słowa i Obrzęd Posłania odpowiedzialnych za Wspólnoty. Misja ewangelizacyjna Kościoła wymaga wciąż nowych formatorów, którzy będą nauczać innych oraz zakładać nowe Wspólnoty. Osoby odpowiedzialne, to ci którzy chcą nieustannie stawać się świadkami naszego Pana Jezusa Chrystusa, chcą poprzez głoszone Słowo Boże rozkochiwać ludzi w Jezusie naszym Panu, chcą podjąć misję ewangelizacji we Wspólnocie Przyjaciele Oblubieńca i przyczyniać się do ożywiania Kościoła poprzez pomnażanie Wspólnot. W naszej parafii zostali posłani: duszpasterz wspólnoty ks. Wiesław Mańczuk i administrator wspólnoty Beata Malinowska. Z rąk ks. Krzysztofa Kralki, Moderatora Generalnego Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca, posłani otrzymali Ikonę dla wspólnoty „Jezus z przyjacielem”.

Nasza Wspólnota Przyjaciół Oblubieńca w parafii św. Franciszka z Asyżu w Fastach spotyka się w każdą środę, po Mszy Świętej o godzinie 18:00, w kaplicy na wspólnej modlitwie, konferencji i dzieleniu w grupkach.